Bekleyin

Evrensel Marka İsmi Oluşturma ve Markalaşma

İsim; canlı cansız bütün varlıkları bize bildirmek, anlamlandırarak hatırlamak için verilen kelimelerdir. İsim, insanın hayatını belirleyebilen hatta hayatını yönlendirebilen önemli bir unsurdur. İsmin, hayatı olumlu ya da olumsuz etkileyebileceğine dair inanışlar farklı kültürel ve sosyal yapılara sahip birçok toplumda mevcuttur. Nitekim semavi dinler de bu konu üzerinde hassasiyetle durmuşlardır.

Marka ismi ise; kurum ve kuruluşların ürettikleri mal ve hizmetleri farklılaştırmak için anlamlandırılan, logo vb. şekillerle tasarlanarak çizilebilen ve yazılabilen, ses algısı ile ifade edilerek hatırlanabilen “ticari unvanlara” denir.

İnsanların bazıları çocuklarına isim seçerken gelişigüzel davranır; bazıları ise bunun için detaylı araştırmalar yaparak, isimlendirme konusuna önem verir. Bu tip insanlar için her kişi ve taşıdığı isim özeldir. Eskiden çocuklara isim verirken, dede-nine isimleri tercih edilirdi; şimdi ise aileler, isimlerin yüklendiği anlamlar üzerinde durmaktadır. Yani günümüzde bilinçli isim tercih edenlerin sayısı eskiye nazaran artmaktadır. Çünkü ismin taşıdığı anlam, ses ve kültür algısı, insan kişiliği ve mizacın şekillenmesi üzerinde büyük etkiye sahiptir.

 Tıpkı insanların isimleri gibi, kurumsallaşma yolunda ilerleyen firmaların isimleri de alanlarında başarıyı yakalayabilmeleri açısından potansiyel bir güç oluşturmaktadır. Eski yıllarda firmaların isimlendirme politikası yok denecek düzeyde azdı. Tıpkı insan isimlendirmesinde olduğu gibi geleneksel bir çizgide seyrediyordu. Yani soyadların kısaltılmış veya birleştirilmiş şekli gibi isimlendirmeler bu duruma örnek gösterilebilir. Şimdi ise  “markalaşma’’ diye tabir ettiğimiz süreç insanların ilgisini çekmeye başlamıştır. Bunun sebeplerinden biri de bilinçli tüketicinin artmasıdır. İnsanlar bilinçlendikçe markanın ve onu diğerlerinden ayıran özelliğin farkına varıyorlar. Bu farkındalık arttıkça markalaşma çalışmaları yürüten ajanslara ve marka uzmanlarına olan ilgi de bu oranla artmaktadır. Yıllardır süren monografik ve bilimsel araştırmalarım ile çalışmalarımda bunları gözlemleyerek, markalaşmanın ülkemizdeki seyrini yakından takip ettim. İşime verdiğim önemi de ismimi tescilleyerek gösterdim. Nitekim Türkiye’nin adı tescilli ilk marka danışmanlığı unvanını da bu sebeple taşımaktayım.

 Bir kurum, marka ismi ve kurumsal kimlik oluşturmak için bize başvurduğunda, çalışmalarımıza başlamadan önce ekibimle birlikte söz konusu kurumla ilgili bütün gerçekçi verilere ulaşırız. Ancak detaylı bir araştırma sonucunda kurumunuzun faaliyetine uygun bir marka ismi önerilir ve gerekli sunumlar yapılır (ki bunun içinde marka isminin domain alan adlarıyla kullanıma müsait olup olmadığı ve daha birçok kriterin araştırılması yer almaktadır). Çalışmanın içeriği çok derin ve zahmetli süreci kapsamaktadır. Fakat bu süreç bana ve arkadaşlarıma çok keyif vermektedir. Çünkü biz işimizi seviyoruz. Her marka isminin oluşum aşaması heyecan ve coşkularla doludur. Tıpkı bir bebeğin dünyaya gelmesi gibi: sonunda tatlı bir huzur ve gurur vardır. Dileğimiz, markalaşma bilincinin ülkemizde artması, çünkü markalaşma bilinci tüketicinin bilinçlenmesiyle doğrudan alakalıdır. Bilinçli tüketicinin de göz boyayan sıradan vaatlere itibar etme olasılığı daha azdır. Markalaşmak benim için bu yüzden önemli bir süreçtir.    

Bu sayfa 13663 kez görüntülenmiştir.

Tags:


Paylaş:
Sayfa {3.407677} saniyede yüklendi.