Hızlı Başvuru Yap
Marka İsimleri
Online Katalog
Marka Sorgula
0212 595 0892
Markalize - Global Marka İsmi Oluşturma

Global Marka İsmi Oluşturma

 

Marka, benzer ürünleri ya da hizmetleri başkalarının ürün ya da hizmetlerinden ayırt etmek üzere kullanılan ya da belirli bir hizmetin sunulması sırasında kullanılan ayırt edici işaret olarak tanımlanmaktadır.

Türkiye’de eksikliği hissedilen marka isim oluşturma ve markalaşma sürecini ilk defa global kriterler çerçevesinde ele alan Markalize İsim Merkezi bilimsel verilere dayalı marka isim oluşturma çalışmaları yapılmaktadır. Markalize çatısı altında faaliyetlerini yürüten Markalize İsim Merkezin'de Türkiye’den dünyaya değeri yüksek olan Global Markalar oluşturulmakta ve milli ekonomiye katkı sağlanmaktadır.

Global marka ismi oluştururken görsel ve kültürel yönden kapsamlı ve uyumlu bir marka algısı ile global bir farkındalık oluşturularak marka iletişim konseptinin oluşturulması ifade edilir. Global marka diğer kültürlerde hem telaffuzu kolay olmalı hem de o kültürlerde kötü anlamları çağrıştırmamalıdır.

Marka oluşturulurken sadece bir isim belirlemek söz konusu olamaz. İsim oluşturulurken hem ses algısı oluşturulmakta hem de isme bir enerji yüklenmektedir. Yani oluşturulan isim üretim ve hizmet alanına çağrışım yapmalı uyum göstermelidir.

Yeni oluşturulan bir marka ismi benzer alanlarda veya farklı alanlarda melodik yönden ve fonetik yönden diğer markalarla benzeşmemeli ve marka ismi olarak kullanılmamış olmalıdır.

Marka ismi oluşturulurken dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan birisi de internette kullanımı müsait olmalıdır. İnternet iletişimi ve e-ticaret sistemine uymalıdır. Domain alan adları tescile müsait olmalı ve oluşturulan marka ismi tescil edilebiliyor olmalıdır.

Markalaşma, marka oluşturma-konumlandırma ve üretimle başlayan sürecin işlevsel yönden bilinen benimsenen farklılaşan bir kimliğin ve kültürün doğru yönetilmesi ile ortaya çıkan ve bir değeri ifade eden iletişim kültürüdür.

MARKALİZE İSİM MERKEZİ bütün marka oluşturma ve markalaşma kriterlerini daha ayrıntılı olarak ele almakta ve kusursuz marka oluşturarak hizmet vermektedir. 

 

Marka İsmi Oluşturma Kriterleri

1 - Gerçek Bilgilerin Elde Edilmesi:  

Bu aşamada isimlendirme planlaması yapılabilmesi için isim bulunacak kurumla ilgili gerçek bilgiler toplanır : Gerçek bilgiler; kurumun faaliyet alanı, üretilecek mal ve hizmetlerin işlevselliğinin belirlenmesi, kurumun amaçları ve hedef kitlesi gibi bilgilerdir. Marka ismi oluşturmadan önce yapılacak olan ilk iş markanın yaşamsal boyutta sosyalleşebileceği kültürün oluşturulmasıdır.

2 - İsimlendirme Planının Hazırlanması:

İsimlendirme planı; isimlendirme düşüncesinin doğuşundan isme karar verilmesine kadar olan sürenin planlanmasıdır. Plan, isimlendirme işleminin ne kadar bir süreyi kapsayacağı, kimlerin bu süreçte görev alacağı, kararların kimler tarafından verileceği, bu işe ne kadar bütçe ayrılacağı gibi unsurları içerir.

3 - Aday İsim Listelerinin Hazırlanması:

Bu aşamada, isimlendirme konusunda çalışan ekip oldukça geniş bir isim listesi hazırlanır. Listenin çok sayıda alternatif marka ismi içermesi, ismin belirlenmesinde başarı şansını arttıracak en önemli etkenlerdendir.

4 - Danışmanlar Tarafından Ön Elemenin Yapılması:

Hazırlanan listeler, danışmanlardan oluşan birkaç kişi tarafından ön elemeye tabi tutulur. Bu aşamada, kullanıma uygun görülmeyen isimler danışmanlarca listeden ayıklanır. Burada söz konusu alanda aynı isimle faaliyet gösteren başka kurumların varlığı, markanın internet ve intranet alanında markalaşabilmesi için alan adlarının uygunluğu, marka ismi anlamı ile ilgili sorunların olup olmadığı gibi etkenler araştırılır. Ayrıca listenin kısaltılması, zamandan tasarruf sağlayacağı için faydalıdır.

5 - Yasal Uygunluk Araştırmasının Yapılması: 

Burada yapılması gereken iki farklı işlem vardır. Bunlardan birincisi, seçenekler içerisinde aynı adı taşıyan başka bir kurumun olup olmadığının belirlenmesi, diğeri ise alternatif isimler içerisinde yasal engeli olanların tespit edilmesidir. Bu tür engeli olan aday isimler listeden çıkarılır.

6 - Dil Kullanımı Açısından Değerlendirme:

Bu aşamada belirlenen isimlerin telaffuzu dikkate alınır. İnsanların söylemekte zorlandığı seçenekler listeden çıkarılır.

7 - Filolojik Boyut:

Geriye kalan isim seçenekleri sözel ve işitsel açıdan değerlendirilir. Marka ismi ile ilgili gerekli filolojik ve fonetik araştırma yapılır. Burada kulağa hoş gelmeyen seçenekler ve anlamı uygunsuz olan isimler listeden çıkarılır. Seçeneklerin anlamlarının başka dillerde farklı karşılığı olabilir. Bu anlamlar tespit edilerek, gerekiyorsa sakıncalı isimler listeden çıkarılır.

8 - Pazar Araştırma Değerlendirmesi:

Bu aşamada potansiyel müşterilere anket uygulanarak listede yer alan seçenekler beğenilme oranlarına göre sıralanır.

9 - İsim Kararının Verilmesi:

Üst yönetim geriye kalan seçenekler içerisinde tercihini yapar ve yapılan çalışmalar sonucunda doğru olan tek alternatif sunulur