Hızlı Başvuru Yap
Marka İsimleri
Online Katalog
Marka Sorgula
0212 595 0892
Markalize - Logo Kurumsal Kimlik

Logo Kurumsal Kimlik

 

Kurumsal Kimlik Yönetimi Nedir?  Firma için Faydaları nelerdir?

Bir kurumun / firmanın kendisini temsil etme biçimlerinin bütününe Kurumsal Kimlik adı verilir. Firma adı, Semboller (Logo), temel harf karakterleri, tercih edilen renkler, farklı şekil ve modeller bir şirketin görsel iletişim sistemini oluşturan temel unsurlardır.

Etkili ve güçlü bir pazarlama iletişimi için yaratıcı stratejiler geliştirilmelidir. Tanıtıma yönelik belirlemeler müşteriye pazarlama iletişiminde bir bütün olarak ele alınmalıdır. Nitekim pazarlama iletişimi için tek bir unsuru kullanmak, hedef kitlenin firmanızı doğru tanımasını engelleyecektir.

Büyük bir rekabet ortamında Firmanızı tanıtmaya çalışırken basit bir logo ve kurumsal dokümanlarla çalışmak, müşterinin gözünde özensiz çalıştığınızı ve kurumsallıktan uzak oluşunuzu anlatacak, kalitesizlik algısı uyandıracaktır. Firmanızın güçlü bir marka olmasını sağlayacak yöntem, Kurumsal Kimlik Çalışmalarının bir bütünlük içinde oluşturmakla gerçekleşecektir. Tüm detaylarıyla ele alınacak bir Kurumsal Kimlik Çalışması firmanızın müşteride direk olumlu etkileyebilme özelliği kazandıracaktır. Kurumsal Kimlik Çalışması, marka yaratma sürecinin ilk ve en önemli adımlarından biridir. Markalize Marka İsim Merkezi, Kurumsal Kimlik Yönetiminde Ar-Ge çalışmalarını alanında uzman kişilerin desteğiyle sürekli güncelleyerek markanızın var olan başarısına değer katacak niteliğe ve güçlü bir özgüvene sahiptir. Başarınıza değer katıp sektörde iz bırakmanızı sağlamak bizim işimiz.

Kurumsal Kimlik Paketinin Mahiyeti
  1. Kuruluşunu yeni tamamlamış olan kurumların ticari faaliyetleri içerisinde başlattıkları kurumsallaşma çalışmalarının bilimsel içeriğini oluşturan pakettir.
  2. Oluşturulan iletişim konsepti ve kurum kültürü doğrultusunda Kurumsal Kimlik Rengi, Logo, Logo type ve slogan çalışmalarını oluşturur. Bu çalışmalar ile kurum, ileri düzeyde kurumsallaşma ve markalaşma sürecine girer.
  3. Kurumsal Kimlik ve Kurum Kültürünün Görsel Kurum Kimlik elemanlarının teknik olarak grafik tasarımın materyallere uygulanması ve baskı özellikleri ihtiyaca göre karşılıklı belirlenecektir.
  4. Reklâm fikirleri ve reklâm senaryoları üretme
  5. Halkla İlişkiler projesi üretme ve fizibilite oluşturma
  6. Kırmızı Pakette tanıtım broşürü, dosya ve kurumsal web tasarım çalışmaları yapılacaktır.
  7. Tabela Outdoor vb. bazı reklâm materyallerinin görsel tasarımları
PAKET İÇERİĞİ

Ajans içi ve Kurum içi olmak üzere iki ayrı yerde brief düzenlenecektir.

Firma tanıma formu ve soruları doğrultusunda Kurumsal Kimlik Kriterleri belirlenecektir.

1.BÖLÜM:

1-a- Hedef Kitle Analizi

1-b- Rakip Analizi

1-c- Kurum Kültürü Oluşturma

1-d- Firma İletişim Konsepti

1-e- Firma Tanımı

1-f- Firma Misyonu

1-g- Firma Vizyonu

1-h- Firma İlkeleri

1-ı- Firma Hedef ve Amaçları

1-i- Kurumun kurumsal kültürünün ve felsefesinin oluşturularak yazılması (imaj, tanıtım, misyon, vizyon ve kalite anlayışı)

2.BÖLÜM:

2-a- Kurumsal Kimlik Rengi

2-b- Logo-Logotype tasarımı

2-c- Logo sayısal renk değerleri ve Kaynak kodları (source)

2-d- Kurum sloganı ve kurum sloganını destekleyici alternatif sloganlar

3.BÖLÜM:

KURUMSAL KİMLİK (Görsel Kimlik Elemanları) ELEMANLARI

3-a- Geri bildirim faaliyetleri, materyalleri (feedback) ve Grafik tasarım

3-b- Kartvizit Grafik-Tasarım

3-c- Antetli kâğıt Grafik-Tasarım

3-d- Zarf Grafik-Tasarım

3-e- Bloknot Grafik-Tasarım

3-f- Tabela-Totem, Grafik-Tasarım 

3-g- Ambalaj ve etiket Grafik-Tasarım,

3-h- Kurumsal kimlik kitabı

3-ı-  Marka ismi, markalaşma, agrofonoloji üzerine eğitim çalışmaları ve sertifika

4.BÖLÜM:

4-a-  İnternette markalaşma ve E-ticaret danışmanlığı (markayı korumak amaçlı jenerik uzantılı domainler ve internet ortamında markaya ulaşılabilir hale getirmek için anahtar kelime uzantılı domainlerin üretilmesi

4-b- Web tasarım çalışması

4-c- 1 adet Halkla İlişkiler Projesi üretimi

4-d- Kurumsallaşma-markalaşma, Reklâm ve Kurumsal Kimlik Danışmanlığı