Hızlı Başvuru Yap
Marka İsimleri
Online Katalog
Marka Sorgula
0212 595 0892
Markalize - Marka Tescili

Marka Tescili

 

Tescil kimde ise marka sahibi odur. Marka tescili hukuki dayanak oluşturmaktadır. Bir ismin yıllardır kullanılıyor olması markayı koruma açısından çok da bağlayıcı değildir. Marka tescili çeşitli boyutlarda ele alınmaktadır. Yurt içi ve yurt dışı alanlarda ayrı ayrı tescillenmelidir ki global bir marka oluşturulabilsin. Ayrıca tescil işlemi tek seferde koruma altına almamaktadır.

Marka tescili markamızı korumamızı sağlar ve başkaları tarafından kullanılmasını engeller. Markamız tescilli değilse başkaları tarafından tescillendiği takdirde hak kaybına uğramış oluru. Hukuki davaları maruz kalabiliriz. Kuruluşumuz itibar kaybeder ve ekonomik zarara uğrarız. Haklı iken haksız duruma düşebiliriz. Marka tescili markanın kilididir. Kasamızı, depomuzu, binamızı vs yerleri kilitlemeden ne derece güvendeysek tescilsiz marka ile de markamız o derece güvendedir.

Tescilli marka ile firmalar ve ürünler hedef kitlede kalite ve güven algısı ile bir değer kazanırlar. Marka tescili kuruluş için aynı zamanda bir itibar kaynağıdır. Yani bir marka tescillenirken hem kendisini güvenceye alır hem de paydaşlarına güven verir. İki yönlü olumlu katkıda bulunur. 

TPE’nin standartlarına göre 45 ayrı sınıfta tescil yapılması öngörülmüştür. Her sınıf içerisinde belirli çalışma alanları, sektörler bulunmaktadır. Hangi sınıflarda marka tescili yapıldıysa markanız sadece o faaliyet alanlarında koruma altına alınmış olmaktadır. Diğer alanlarda hak iddia edemezsiniz.

Örnek verecek olursak 36. Sınıfta bir tescil işlemi ile sigorta hizmetleri, finansal ve parasal hizmetler, gayrimenkul komisyonculuğu, gümrük müşavirliği hizmetleri tescillenmiş olur. Aynı markayı başkaları diğer sınıfta tescillerse biz o markaya diğer sınıflarda müdahale edemeyiz, hak iddia edemeyiz. Hangi alanlarda tescil yaptırdıysak o alanlarda markamızı koruma altına almış oluruz.

Marka tescili 10 yıl süre ile yapılmaktadır. Süresi doldukça her ön yılda bir tescilin yenilenmesi gerekmektedir. Tescil işlemini bütün boyutları ile ele alacak olursak süresi, sınıfı/sınıfları, yurt içi veya yurt dışı tescili bizim markamıza hâkimiyet alanımızı oluşturmaktadır. Bütün bu kriterleri göz önünde bulundurarak hukuki dayanaklara sahip bir marka oluşturabiliriz. Aksi takdirde sürprizlerle karşılaşarak üretim veya hizmetimiz durdurulabilir, haksız duruma düşebiliriz.