Hızlı Başvuru Yap
Marka İsimleri
Online Katalog
Marka Sorgula
0212 595 0892
Markalize - Markalaşma Ve Kurumsallaşma

Markalaşma Ve Kurumsallaşma

 

Markalaşma Nedir?

Marka oluşturma-konumlandırma ve üretimle başlayan sürecin işlevsel yönden bilinen benimsenen farklılaşan bir KİMLİĞİN ve KÜLTÜRÜN Doğru yönetilmesi ile ortaya çıkan ve bir değeri ifade eden iletişim kültürüdür.

Markalaşmanın Aşamaları

1. Marka Oluşturma: Global ticari kriterlere uyumlu, bilimsel verilere dayalı, stratejik planlama ve marka ismi oluşturma çalışması ile teknik bir çalışma sistemidir. Bu süreçte bir uzman ile çalışmanızı tavsiye ederiz.

2. Marka Konumlandırma: Bundan sonraki süreç oluşturulan global marka ismini konumlandırma safhası yer almaktadır. Konumlandırma; markanızı hangi hedef kitlenin nasıl algılamasını istediğinize verdiğiniz cevaptır. Bu aşamada hedef kitle analizi iyi yapılmalıdır. Daha sonra marka ile hedef kitle arasında hem görsel hem kültürel yönden doğru iletişimin kurulmasıdır. Etkili bir konumlandırma için ürünün fiziksel ve duygusal özellikleri üzerinde gerekli araştırmalar yapılmalıdır   

3. Marka Tutundurma: Kitle iletişim araçları, konumlanmış bir marka isminin tutundurulması için vazgeçilmez ekipman görevini üstlenmektedir. Halkla ilişkiler, medya planlama, pazarlama, tanıtım ve reklam faaliyetlerinde kısa sürede ve olumlu yönde geri bildirim (feedback) elde edilir.

 4. Marka Korunması: Marka koruması, ürün ya da hizmetlerinde marka kullanan marka sahiplerinin marka ismini markanın değerini koruyan bir sistemdir. Marka tescilinin amacı, özel yasa ile getirilen korumadan marka sahiplerinin yararlanmasıdır.

Neden Markalaşma Paketi:

Kurumsal Kimlik Çalışması Paketi, Firmanızı markalaşmaya götüren rehberdir. Her kurum ve kuruluş kendi hizmet alanında kısa zamanda zirveye doğru ilerlemek ister. En iyi hizmeti sunmak ve hedef kitlenin beklentisine tam anlamıyla cevap vermek için çalışır.

Kuruluşunu yeni tamamlamış olan kurumların ticari faaliyetleri içerisinde başlattıkları kurumsallaşma çalışmalarının bilimsel içeriğini oluşturan pakettir. Firmaların bulunduğu konumdan üst seviyelere çıkarmada size yardımcı olacak bir pakettir. Markalaşma ihtiyacı olan firmalar için hazırladığımız bu paket içerisinde firmanızın sektördeki konumu, ihtiyaçları, faaliyet alanı, hedef kitlesi ve beklentilerin tam karşılığı yer almaktadır.

Başarıya ulaşmak için aşılması gereken kademeler vardır. Bu aşamaları uygun stratejiler ve profesyonel bir danışmanlık desteğiyle geçirmek firmanızın sektöründe istikrarlı ilerlemesini sağlayacaktır. Sağlam temellerle oluşturulmuş, başarı odaklı stratejiler eşliğinde ilerleyecek olan firmalar için liderlik kaçınılmazdır.