Hızlı Başvuru Yap
Marka İsimleri
Online Katalog
Marka Sorgula
0212 595 0892
Markalize - Patent Tescili

Patent Tescili

 

Patent bir buluş için buluş sahibine devlet tarafından verilen bir sınaî mülkiyet hakkıdır. Patent, sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermektedir.

Bir anlamda bir buluşa ait üretim, ithalat ve ihracat hukukunu düzenleyen ve hak sahibini/sahiplerini belirleyen bir düzenlemedir. Türkiye’de TPE tarafından düzenlenmektedir. Diğer ülkelerde de patent hakkını düzenleyen ilgili kuruluşlar mevcuttur.

Bir ürünün üretilmesi ve yurt içi ve yurt dışı piyasada pazarlanabilmesi için ürünlerin patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka gibi sınaî mülkiyet haklarından birini içerip içermediği tespit edilmelidir.

Sınaî özellik taşıyan bir ürünün yurt içi ve yurt dışı alanda sorunsuzca pazarlanabilmesi için patent tescili şarttır. Patent tescili ile üretim ve ticaret hakkı elde etmiş olursunuz. Ayrıca hukuki dayanak sağlamış olursunuz.