Hızlı Başvuru Yap
Marka İsimleri
Online Katalog
Marka Sorgula
0212 595 0892

MAKALELER

Başarılı Marka İnşasının Temeli Başarılı Bir Slogana Dayanır

Başarılı Marka İnşasının Temeli Başarılı Bir Slogana Dayanır

           Sloganlar markanın hedef kitleleriyle iletişiminde önemli bir araçtır. Creative Advertising-Yaratıcı Reklâmcılık kitabının yazarı L. Whittier, kitabında bir sloganın nasıl olması gerektiğine yönelik şöyle diyor: "Ürün ya da servisin değerini belirtmeli. Marka mesajının hedef kitle tarafından algılanmasına yardımcı olmalı. Reklâmlarda sürekli vurgulanmalı ve halkın hatırlamaktan keyif alacağı bir yapıda olmalı." Marka sloganına yönelik pazarlama ve reklâm literatüründe söylenenler de Whittier'inkilerle hemen hemen aynı doğrultuda.

Yani bir markanın sloganı net ve anlaşılır olmalı. Markanın hedef kitlesi ve sosyal paydaşları sloganın içinden anlam çıkarmak için uzun uzun düşünmemeli. Markanın tüketiciye olan vaadi ise rasyonel ya da duygusal düzeyde mutlaka yer almalı. Çünkü hep vurgulandığı gibi, ideal strateji tek bir vaat üzerine kurgulanır. Slogan da o vaadi net olarak anlatır. Sloganı anlamak ve hatırlamak da önemli parametrelerdendir. Marka referans sloganımızla global algılama biçimini yakalamayı hedefleyerek markamıza evrensel bir kültür kazandırıyor.

İyi bir slogan başarılı bir marka inşasının vazgeçilmez şartlarından birisidir. İyi bir slogan geliştirmeden önce hedef kitle analizi yapılarak markaya en ideal slogan sunulmalıdır. Hedef kitlenin doğru tanımlanması slogan geliştirme açısından son derece önem arz etmektedir. Hedef kitle analizi ile birlikte markanın faaliyet alanına uygunluğu markayı direkt olarak yansıtması da en önemli konulardan birisidir. Sloganlar aynı zamanda dikkat çekici olmalıdır ki hedef kitlede merak uyandırmalı ve markaya olan bağlılığı güçlendirmelidir.

Marka reklam ve tanıtımlarında mutlaka sloganlara yer verilmelidir. Markanın üretmiş olduğu ürünlerde, ambalajlarda kısacası tüm pazarlama etkinliklerinde kullanılmalıdır. Çünkü marka bilinirliği ve hedef kitlenin markayı hatırlayabilmesi açısında en etkili sloganlar reklam faaliyetlerinde yer alan sloganlardır.

 

Başarılı bir slogan geliştirmek kolay değildir. Alanında uzman kişilerin günlerce yapacağı araştırmalar neticesinde markaya en uygun slogan kullanılmalıdır. Yanlış bir slogan seçimi markaya büyük oranda zarar verir ve marka imajını olumsuz etkiler. Markanızın zarar görmemesi ve marka imajının olumsuz etkilenmemesi için uzman kişilerden destek alınarak sloganlar oluşturulmalıdır.

Sloganlar, markaların konumunu güçlendirirler ve istenilen konuma gelinmesinde katkıda bulunurlar. En önemlisi de slogan, markanın kimlik unsurlarından birisidir ve marka isim tescili, logo tescili gibi slogan tescili de yapılarak yasal olarak koruma altına alınıyor ve sloganın rakip firmalar tarafından çalınmasının önüne geçiyor.

Başarılı bir sloganda olması gereken özellikleri sıralayacak olursak;

  • Kısa ve özgün olmalı,
  • Kolay hatırlanabilir olmalı,
  • Merak uyandırmalı,
  • Kafiyeli ve ses benzeşmesine uygun olmalı,
  • İlginç, şaşırtıcı, yaratıcı olmalı,
  • Sık sık değiştirilmemeli,
  • Diğer dillere çevrildiği zaman olumsuz bir anlam ifade etmemelidir.

Markaların başarılı olabilmesi için alanında uzman bir ekip ile çalışılıp marka için en ideal sloganlar oluşturulmalı ve yukarıda belirtmiş olduğum özellikler dikkate alınmalıdır. Firmaların başarısı ve global olarak markalaşabilmesi için 20 yılı aşkın süredir global marka isimleri oluşturarak markaya en ideal sloganı belirlemekteyiz.