Hızlı Başvuru Yap
Marka İsimleri
Online Katalog
Marka Sorgula
0212 595 0892

MARKA İSİM OLUŞTURMA VE TESCİLİN FAYDALARI

<p>BayKAMBER’e göre marka benzerleriyle aynı alanda ve aynı zamanda anıldığında diğerlerinden farklılaşarak akla gelen ilk kavramdır. Marka ismi kurum ve kuruluşların ürettikleri mal, logo vb. şekillerle tasarlanarak çizilebilen ve yazılabilen, ses algısı ile ifade ederek hatırlanabilen “ticari unvanlara’’ denir.</p>

<p><strong>GLOBAL KRİTERLERDE MARKA İSMİ OLUŞTURMANIN FAYDALARI</strong></p>

<p><strong>a-</strong>       Telaffuzu ve hatırlanabilirliği kolay olan bir isim olmalı, çünkü böyle bir marka ismi onu tercih eden hedef kitle tarafından daha çabuk hatırlanabilecek, ürün veya hizmetle hedef kitle daha kısa sürede iletişim kurabilecektir.</p>

<p><strong>b-</strong>       Bir Marka İsmi konumlandırılırken diğer dillerdeki telaffuzunun ve ses algısının ortak olan bir ses algısı ile ifade edilmesi gerekmektedir. Yani uluslararası tanınmış ve en çok kullanılan dillerde aynı sesle okunup aynı sesle ifade edilerek algılanması gerekmektedir. Çünkü bir marka ismi dünyanın her yerinde ki olası hedef kitlesi ile buluşurken ortak sesle algılanarak ortak sesle ifade edilmesi markanın hedef kitlesi ile kuracağı iletişim kolaylığını sağlar. Marka ismi ile daha çabuk iletişim kuran hedef kitle ürünü ve marka ismini daha çabuk hatırlayacak ve tercih edecektir. </p>

<p><strong>c-</strong>       Bir marka ismi, ürünün üretim ve hizmet alanına işlevsel yönü ile ilgili anlam veya ses olarak çağrışım yapmalı. Hedef kitle, ürün veya hizmetin marka ismi ile ürün veya hizmeti hatırlayarak satın alma kararları artacaktır. Hedef kitle ürün ile marka ismini özdeşleştirmiş olacaktır. </p>

<p><strong>d-</strong>       Global kriterlere göre oluşturulan bir marka ismi fonetik yönden dilbilimciler tarafından dilleri anlam ve yapı bakımından incelenmeli. Çünkü oluşturduğumuz marka isminin başka bir dilde müstehcen, argo veya istenmeyen siyasi bir olguyu çağrıştırması o ülkede markanın satışını engelleyebilir hatta o ülkenin dilini bilen kendi ülkemizdeki yaşayan insanların ve yabancıların üzerinde bile antipati yaratabilir. Bu yüzden marka; anlam ve kelime yapısı (semantik ve fonetik) yönünden en ince ayrıntısına kadar incelenmelidir. </p>

<p><strong>e-</strong>       Yeni oluşturulan bir marka ismi benzer alanlarda veya farklı alanlarda marka ismi olarak kullanılmamış olmalı. Ama ifade edildiğinde ise sanki hiç kullanılmamış bir kelime gibi olmamalı, telaffuz edilemeyecek kadar zor ve garip olmamalı yani hedef kitlede ve toplumda benimsenebilmeli, hedef kitlede ilgi ve merak uyandırmalı; dikkat çekmeli çünkü ürün veya hizmetin reklam ve tanıtımı yapılırken marka ismi ifade edilir söz konusu olan isim, global markalaşma ve bilimsel bilgi kriterlerine göre oluşturulmuş ve konumlandırılmışsa daha çok hedef kitlenin bilinç altına yerleşmiş olur hedef kitlenin satın alma kararını daha çok etkiler, markanın tercih edilme istikrarını artırır. Global marka ismi oluşturma kriterleri ile oluşturduğumuz <strong>MARKA İSİMLERİ; sizi yerel tarzdan ulusal ve global platforma taşıyarak daha çok hedef kitleye hitap etmenizi, satış kalitenizi artırmanızı sağlar. Böylece üretim ve istihdam artarak hem kurum hem de ülkenin milli ekonomi olumlu yönde gelişir. Marka ismi ile ortaya çıkan iletişim kalitesi ile Sadık hedef kitle daha çabuk oluşturulur. Pazarlama, tanıtım faaliyetlerini kolaylaştırır ve daha kısa sürede sonuç alınmasını sağlar olumlu geri bildirimler ile beklenen geri dönüşümü sağlar. Reklam ve tanıtımda ifade edilen senaryoya haklı sebep çıkarır ve reklamdaki ana fikir ile uyum sağlar. Halkla ilişkiler, pazarlama, tanıtım ve reklam faaliyetlerinde kısa sürede ve olumlu yönde geri dönüşüm (feedback) elde edilir. Reklam ve tanıtımdaki harcamaların maliyetini azaltır.</strong>  </p>

<p><strong>f-</strong>         Global kriterlere göre ve bilimsel bilgiye göre marka ismi oluşturma ve konumlandırma çalışmaları internet iletişimi ve e-ticaret sistemine uymalı. Bir marka isminin veya markanın global olarak markalaşması için internette arama motorlarında ihtiyaç durumunda ulaşılabilir ve erişilebilir olmalı. Günümüzde Bir markanın global ve ulusal platformda markalaşabilmesi için internet en önemli ve en etkili iletişim aracıdır. Bu yüzden oluşturulan marka isminin domain alan adının bütün uzantıları müsait olmalı (com, net, org, biz, info, us, com tr gibi). Bulunan marka isminin eğer domain alan adı müsait değilse marka tescili bile müsait olsa internet iletişimindeki global markalaşma sistemine uyumlu olmadığı için farklılaşması, markalaşması ve erişim kolaylığı çok güç ve eksik olacaktır. Ayrıca global markalaşmada sosyal medya sitelerinde (facebook, twitter, instagram gibi) tescillenebilen global bir marka ismi oluşturmamız hem tanıtım reklam faaliyetlerimizden etkili sonuç almamızı hem de markamızı daha geniş bir hedef kitleye ulaştırmamızı sağlar. Bununla birlikte internet ortamındaki arama motorlarında erişebilir, ulaşılabilir olmamıza katkıda bulunacaktır.</p>

<p><strong>g-</strong>       Global marka ismi oluşturma çalışmaları ile ortaya çıkan marka isminin yukarıdaki teknik çalışmaları içeren kriterlerin yanında tescil edilebiliyor olması da gerekmektedir. Türkiye’de ve Madrid protokolüne bağlı ülkelerin tamamında tescilinin mümkün olması ulusallaşan markamızı globalleştirerek markalaştırabileceğimiz anlamına da gelmektedir. Oluşturduğumuz marka isminin yukarıda saydığımız bütün kriterlere uyuyor olsa bile tescillenemiyorsa marka ismi bizim için hiçbir şey ifade etmez ve marka için yapılan bütün masraflarımızın boşa gideceğini gösterir. Aynı zamanda kurum ve markanın itibar ve performans kaybı zaman kaybıdır. </p>

<p> Bu yüzden marka ismi oluşturma, konumlandırma ve markalaşmaya, global kriterlere ve bilimsel bilgiye uyumlu bir sistemle profesyonel bir uzman ve ekiple doğru yerden doğru şekilde başlayalım. Aksi takdirde: zaman, emek, para ve itibar kaybı ile sonuçlanabilir.</p>

<p><strong>MARKA İSMİ OLUŞTURMA KRİTERLERİ</strong></p>

<p><strong>1.Gerçek Bilgilerin Elde Edilmesi:</strong> Bu aşamada, isimlendirme planlaması yapılabilmesi için, isim bulunacak kurumla ilgili gerçek bilgiler toplanır. Gerçek bilgiler; kurumun faaliyet alanı, üretilecek mal ve hizmetlerin işlevselliğinin belirlenmesi, kurumun amaçları ve hedef kitlesi gibi bilgilerdir.Marka ismi oluşturmadan önce yapılacak olan ilk iş markanın yaşamsal boyutta sosyalleşebileceği kültürün oluşturulmasıdır.</p>

<p><strong>2.İsimlendirme Planının Hazırlanması: </strong>İsimlendirme planı; isimlendirme düşüncesinin doğuşundan, isme karar verilmesine kadar olan sürenin planlanmasıdır. Plan, isimlendirme işleminin ne kadar bir süreyi kapsayacağı, kimlerin bu süreçte görev alacağı, kararların kimler tarafından verileceği, bu işe ne kadar bütçe ayrılacağı gibi unsurları içerir.</p>

<p><strong>3.Aday İsim Listelerinin Hazırlanması: </strong>Bu aşamada, isimlendirme konusunda çalışan ekip, oldukça geniş bir isim listesi hazırlar. Listenin çok sayıda alternatif içermesi, ismin belirlenmesinde başarı şansını arttıracak en önemli etkenlerdendir.</p>

<p><strong>4.Danışmanlar Tarafından Ön Elemenin Yapılması: </strong>Hazırlanan listeler, danışmanlardan oluşan birkaç kişi tarafından ön elemeye tabi tutulur. Bu aşamada, sadece kesinlikle olamayacağı düşünülen isimler listeden ayıklanır. Burada belirleyici olan gerekçeler; söz konusu alanda aynı isimle faaliyet gösteren başka kurumların varlığı, markanın internet ve intranet alanında markalaşabilmesi için domain alan adlarının araştırmasının yapılması, anlamı ile ilgili sorunlar olup olmaması gibi etkenlerdir. Listenin kısaltılması zamandan tasarruf sağlayacağı için faydalıdır.</p>

<p> <strong>5.Yasal Uygunluk Araştırmasının Yapılması: </strong>Burada yapılması gereken iki farklı işlem vardır. Bunlardan birincisi, seçenekler içerisinde aynı adı taşıyan başka bir kurum varsa bunun belirlenmesi, diğeri ise alternatif isimler içerisinde yasal engeli olanların tespit edilmesidir.  Bu tür engeli olan aday isimler listeden çıkarılır.</p>

<p><strong>6.Dil Kullanımı Açısından Değerlendirme: </strong>Bu aşamada, belirlenen isimlerin telaffuzu dikkate alınır. İnsanların söylemekte zorlandığı seçenekler listeden çıkarılır.</p>

<p><strong>7.Filolojik Boyut:  </strong>Geriye kalan isim seçenekleri sözel ve işitsel açıdan değerlendirilir. Marka ismi ile ilgili gerekli filolojik ve fonetik araştırma yapılır. Burada kulağa hoş gelmeyen seçenekler ve anlamı uygunsuz olan isimler listeden çıkarılır.  Seçeneklerin anlamlarının başka dillerde farklı karşılığı olabilir. Bu anlamlar tespit edilerek,  gerekiyorsa sakıncalı isimler listeden çıkarılır.</p>

<p><strong>8.Pazar Araştırma Değerlendirmesi: </strong>Bu aşamada potansiyel müşterilere anket uygulanarak listede yer alan seçenekler beğenilme oranlarına göre sıralanır.</p>

<p><strong>9.İsim Kararının Verilmesi: </strong>Üst yönetim geriye kalan seçenekler içerisinden tercihini yapar ve yapılan çalışmalar sonucunda doğru olan tek alternatif sunulur.</p>

Global Marka İsmi Oluşturmanın Faydaları

BayKAMBER’e göre marka benzerleriyle aynı alanda ve aynı zamanda anıldığında diğerlerinden farklılaşarak akla gelen ilk kavramdır. Marka ismi kurum ve kuruluşların ürettikleri mal, logo vb. şekillerle tasarlanarak çizilebilen ve yazılabilen, ses algısı ile ifade ederek hatırlanabilen “ticari unvanlara’’ denir.

GLOBAL KRİTERLERDE MARKA İSMİ OLUŞTURMANIN FAYDALARI

a-       Telaffuzu ve hatırlanabilirliği kolay olan bir isim olmalı, çünkü böyle bir marka ismi onu tercih eden hedef kitle tarafından daha çabuk hatırlanabilecek, ürün veya hizmetle hedef kitle daha kısa sürede iletişim kurabilecektir.

b-       Bir Marka İsmi konumlandırılırken diğer dillerdeki telaffuzunun ve ses algısının ortak olan bir ses algısı ile ifade edilmesi gerekmektedir. Yani uluslararası tanınmış ve en çok kullanılan dillerde aynı sesle okunup aynı sesle ifade edilerek algılanması gerekmektedir. Çünkü bir marka ismi dünyanın her yerinde ki olası hedef kitlesi ile buluşurken ortak sesle algılanarak ortak sesle ifade edilmesi markanın hedef kitlesi ile kuracağı iletişim kolaylığını sağlar. Marka ismi ile daha çabuk iletişim kuran hedef kitle ürünü ve marka ismini daha çabuk hatırlayacak ve tercih edecektir. 

c-       Bir marka ismi, ürünün üretim ve hizmet alanına işlevsel yönü ile ilgili anlam veya ses olarak çağrışım yapmalı. Hedef kitle, ürün veya hizmetin marka ismi ile ürün veya hizmeti hatırlayarak satın alma kararları artacaktır. Hedef kitle ürün ile marka ismini özdeşleştirmiş olacaktır. 

d-       Global kriterlere göre oluşturulan bir marka ismi fonetik yönden dilbilimciler tarafından dilleri anlam ve yapı bakımından incelenmeli. Çünkü oluşturduğumuz marka isminin başka bir dilde müstehcen, argo veya istenmeyen siyasi bir olguyu çağrıştırması o ülkede markanın satışını engelleyebilir hatta o ülkenin dilini bilen kendi ülkemizdeki yaşayan insanların ve yabancıların üzerinde bile antipati yaratabilir. Bu yüzden marka; anlam ve kelime yapısı (semantik ve fonetik) yönünden en ince ayrıntısına kadar incelenmelidir. 

e-       Yeni oluşturulan bir marka ismi benzer alanlarda veya farklı alanlarda marka ismi olarak kullanılmamış olmalı. Ama ifade edildiğinde ise sanki hiç kullanılmamış bir kelime gibi olmamalı, telaffuz edilemeyecek kadar zor ve garip olmamalı yani hedef kitlede ve toplumda benimsenebilmeli, hedef kitlede ilgi ve merak uyandırmalı; dikkat çekmeli çünkü ürün veya hizmetin reklam ve tanıtımı yapılırken marka ismi ifade edilir söz konusu olan isim, global markalaşma ve bilimsel bilgi kriterlerine göre oluşturulmuş ve konumlandırılmışsa daha çok hedef kitlenin bilinç altına yerleşmiş olur hedef kitlenin satın alma kararını daha çok etkiler, markanın tercih edilme istikrarını artırır. Global marka ismi oluşturma kriterleri ile oluşturduğumuz MARKA İSİMLERİ; sizi yerel tarzdan ulusal ve global platforma taşıyarak daha çok hedef kitleye hitap etmenizi, satış kalitenizi artırmanızı sağlar. Böylece üretim ve istihdam artarak hem kurum hem de ülkenin milli ekonomi olumlu yönde gelişir. Marka ismi ile ortaya çıkan iletişim kalitesi ile Sadık hedef kitle daha çabuk oluşturulur. Pazarlama, tanıtım faaliyetlerini kolaylaştırır ve daha kısa sürede sonuç alınmasını sağlar olumlu geri bildirimler ile beklenen geri dönüşümü sağlar. Reklam ve tanıtımda ifade edilen senaryoya haklı sebep çıkarır ve reklamdaki ana fikir ile uyum sağlar. Halkla ilişkiler, pazarlama, tanıtım ve reklam faaliyetlerinde kısa sürede ve olumlu yönde geri dönüşüm (feedback) elde edilir. Reklam ve tanıtımdaki harcamaların maliyetini azaltır.  

f-         Global kriterlere göre ve bilimsel bilgiye göre marka ismi oluşturma ve konumlandırma çalışmaları internet iletişimi ve e-ticaret sistemine uymalı. Bir marka isminin veya markanın global olarak markalaşması için internette arama motorlarında ihtiyaç durumunda ulaşılabilir ve erişilebilir olmalı. Günümüzde Bir markanın global ve ulusal platformda markalaşabilmesi için internet en önemli ve en etkili iletişim aracıdır. Bu yüzden oluşturulan marka isminin domain alan adının bütün uzantıları müsait olmalı (com, net, org, biz, info, us, com tr gibi). Bulunan marka isminin eğer domain alan adı müsait değilse marka tescili bile müsait olsa internet iletişimindeki global markalaşma sistemine uyumlu olmadığı için farklılaşması, markalaşması ve erişim kolaylığı çok güç ve eksik olacaktır. Ayrıca global markalaşmada sosyal medya sitelerinde (facebook, twitter, instagram gibi) tescillenebilen global bir marka ismi oluşturmamız hem tanıtım reklam faaliyetlerimizden etkili sonuç almamızı hem de markamızı daha geniş bir hedef kitleye ulaştırmamızı sağlar. Bununla birlikte internet ortamındaki arama motorlarında erişebilir, ulaşılabilir olmamıza katkıda bulunacaktır.

g-       Global marka ismi oluşturma çalışmaları ile ortaya çıkan marka isminin yukarıdaki teknik çalışmaları içeren kriterlerin yanında tescil edilebiliyor olması da gerekmektedir. Türkiye’de ve Madrid protokolüne bağlı ülkelerin tamamında tescilinin mümkün olması ulusallaşan markamızı globalleştirerek markalaştırabileceğimiz anlamına da gelmektedir. Oluşturduğumuz marka isminin yukarıda saydığımız bütün kriterlere uyuyor olsa bile tescillenemiyorsa marka ismi bizim için hiçbir şey ifade etmez ve marka için yapılan bütün masraflarımızın boşa gideceğini gösterir. Aynı zamanda kurum ve markanın itibar ve performans kaybı zaman kaybıdır. 

 Bu yüzden marka ismi oluşturma, konumlandırma ve markalaşmaya, global kriterlere ve bilimsel bilgiye uyumlu bir sistemle profesyonel bir uzman ve ekiple doğru yerden doğru şekilde başlayalım. Aksi takdirde: zaman, emek, para ve itibar kaybı ile sonuçlanabilir.

MARKA İSMİ OLUŞTURMA KRİTERLERİ

1.Gerçek Bilgilerin Elde Edilmesi: Bu aşamada, isimlendirme planlaması yapılabilmesi için, isim bulunacak kurumla ilgili gerçek bilgiler toplanır. Gerçek bilgiler; kurumun faaliyet alanı, üretilecek mal ve hizmetlerin işlevselliğinin belirlenmesi, kurumun amaçları ve hedef kitlesi gibi bilgilerdir.Marka ismi oluşturmadan önce yapılacak olan ilk iş markanın yaşamsal boyutta sosyalleşebileceği kültürün oluşturulmasıdır.

2.İsimlendirme Planının Hazırlanması: İsimlendirme planı; isimlendirme düşüncesinin doğuşundan, isme karar verilmesine kadar olan sürenin planlanmasıdır. Plan, isimlendirme işleminin ne kadar bir süreyi kapsayacağı, kimlerin bu süreçte görev alacağı, kararların kimler tarafından verileceği, bu işe ne kadar bütçe ayrılacağı gibi unsurları içerir.

3.Aday İsim Listelerinin Hazırlanması: Bu aşamada, isimlendirme konusunda çalışan ekip, oldukça geniş bir isim listesi hazırlar. Listenin çok sayıda alternatif içermesi, ismin belirlenmesinde başarı şansını arttıracak en önemli etkenlerdendir.

4.Danışmanlar Tarafından Ön Elemenin Yapılması: Hazırlanan listeler, danışmanlardan oluşan birkaç kişi tarafından ön elemeye tabi tutulur. Bu aşamada, sadece kesinlikle olamayacağı düşünülen isimler listeden ayıklanır. Burada belirleyici olan gerekçeler; söz konusu alanda aynı isimle faaliyet gösteren başka kurumların varlığı, markanın internet ve intranet alanında markalaşabilmesi için domain alan adlarının araştırmasının yapılması, anlamı ile ilgili sorunlar olup olmaması gibi etkenlerdir. Listenin kısaltılması zamandan tasarruf sağlayacağı için faydalıdır.

 5.Yasal Uygunluk Araştırmasının Yapılması: Burada yapılması gereken iki farklı işlem vardır. Bunlardan birincisi, seçenekler içerisinde aynı adı taşıyan başka bir kurum varsa bunun belirlenmesi, diğeri ise alternatif isimler içerisinde yasal engeli olanların tespit edilmesidir.  Bu tür engeli olan aday isimler listeden çıkarılır.

6.Dil Kullanımı Açısından Değerlendirme: Bu aşamada, belirlenen isimlerin telaffuzu dikkate alınır. İnsanların söylemekte zorlandığı seçenekler listeden çıkarılır.

7.Filolojik Boyut:  Geriye kalan isim seçenekleri sözel ve işitsel açıdan değerlendirilir. Marka ismi ile ilgili gerekli filolojik ve fonetik araştırma yapılır. Burada kulağa hoş gelmeyen seçenekler ve anlamı uygunsuz olan isimler listeden çıkarılır.  Seçeneklerin anlamlarının başka dillerde farklı karşılığı olabilir. Bu anlamlar tespit edilerek,  gerekiyorsa sakıncalı isimler listeden çıkarılır.

8.Pazar Araştırma Değerlendirmesi: Bu aşamada potansiyel müşterilere anket uygulanarak listede yer alan seçenekler beğenilme oranlarına göre sıralanır.

9.İsim Kararının Verilmesi: Üst yönetim geriye kalan seçenekler içerisinden tercihini yapar ve yapılan çalışmalar sonucunda doğru olan tek alternatif sunulur.