Hızlı Başvuru Yap
Marka İsimleri
Online Katalog
Marka Sorgula
0212 595 0892

MARKA İSİM OLUŞTURMA VE TESCİLİN FAYDALARI

<p>Benzerleri ile aynı alanda ve aynı zamanda anıldığında diğerlerinden farklılaşarak akla gelen ilk kavram markadır. Benzer ürünleri ya da hizmetleri başkalarının ürün ya da hizmetlerinden ayırt etmek üzere kullanılan ya da belirli bir hizmetin sunulması sırasında kullanılan AYIRT EDİCİ İŞARET marka olarak tanımlanmaktadır.</p>

<p><strong>MARKA TESCİLİNİN FAYDALARI</strong></p>

<ul>
	<li>Marka isminizi koruyup, markanızın başkaları tarafından kullanılmasını engellemiş olursunuz.</li>
	<li>Markanız tescilli değilse başkaları tarafından tescillenerek hukuki davalara maruz kalabilir, itibar kaybeder ve ekonomik zarara uğrayabilirsiniz. Haklı iken haksız duruma düşebilirsiniz. Özetle marka tescili sayesinde art niyetli kullanımı engellemiş olursunuz.</li>
	<li>KOSGEB’in verdiği birçok destek ve hibeden faydalanabilirsiniz.</li>
	<li>Markanıza com.tr domain adresi alabilirsiniz.</li>
	<li>Devletin vermiş olduğu üretim izni ve ihracat faaliyetlerinde marka tescili şarttır. Ayrıca birçok resmi kurum ve kuruluşlarda tescilli markanızı ipotek ve teminat olarak verebilirsiniz. Markanızı satabilir, devredebilir ve miras olarak bırakabilirsiniz.</li>
	<li>Marka tescili olan firmalar ve ürünler hedef kitlede kalite ve güven algısı ile bir değer oluşturur.</li>
</ul>

<p><strong>MARKA TESCİLİ</strong></p>

<p>Tescil kimde ise marka sahibi odur. Marka tescili hukuki dayanak oluşturmaktadır. Bir ismin yıllardır kullanılıyor olması markayı koruma açısından çok da bağlayıcı değildir. Marka tescili çeşitli boyutlarda ele alınmaktadır. Yurt içi ve yurt dışı alanlarda ayrı ayrı tescillenmelidir ki global bir marka oluşturulabilsin. Ayrıca tescil işlemi tek seferde koruma altına almamaktadır.</p>

<p>Marka tescili markamızı korumamızı sağlar ve başkaları tarafından kullanılmasını engeller. Markamız tescilli değilse başkaları tarafından tescillendiği takdirde hak kaybına uğramış oluru. Hukuki davaları maruz kalabiliriz. Kuruluşumuz itibar kaybeder ve ekonomik zarara uğrarız. Haklı iken haksız duruma düşebiliriz. Marka tescili markanın kilididir. Kasamızı, depomuzu, binamızı vs yerleri kilitlemeden ne derece güvendeysek tescilsiz marka ile de markamız o derece güvendedir.</p>

<p>Tescilli marka ile firmalar ve ürünler hedef kitlede kalite ve güven algısı ile bir değer kazanırlar. Marka tescili kuruluş için aynı zamanda bir itibar kaynağıdır. Yani bir marka tescillenirken hem kendisini güvenceye alır hem de paydaşlarına güven verir. İki yönlü olumlu katkıda bulunur. </p>

<p>TPE’nin standartlarına göre 45 ayrı sınıfta tescil yapılması öngörülmüştür. Her sınıf içerisinde belirli çalışma alanları, sektörler bulunmaktadır. Hangi sınıflarda marka tescili yapıldıysa markanız sadece o faaliyet alanlarında koruma altına alınmış olmaktadır. Diğer alanlarda hak iddia edemezsiniz.</p>

<p>Örnek verecek olursak 36. Sınıfta bir tescil işlemi ile sigorta hizmetleri, finansal ve parasal hizmetler, gayrimenkul komisyonculuğu, gümrük müşavirliği hizmetleri tescillenmiş olur. Aynı markayı başkaları diğer sınıfta tescillerse biz o markaya diğer sınıflarda müdahale edemeyiz, hak iddia edemeyiz. Hangi alanlarda tescil yaptırdıysak o alanlarda markamızı koruma altına almış oluruz.</p>

<p>Marka tescili 10 yıl süre ile yapılmaktadır. Süresi doldukça her ön yılda bir tescilin yenilenmesi gerekmektedir. Tescil işlemini bütün boyutları ile ele alacak olursak süresi, sınıfı/sınıfları, yurt içi veya yurt dışı tescili bizim markamıza hâkimiyet alanımızı oluşturmaktadır. Bütün bu kriterleri göz önünde bulundurarak hukuki dayanaklara sahip bir marka oluşturabiliriz. Aksi takdirde sürprizlerle karşılaşarak üretim veya hizmetimiz durdurulabilir, haksız duruma düşebiliriz. </p>

<p><strong>Açıklama :</strong></p>

<p>Sözcükler, sayılar, harfler, şekiller, ürünün şekli veya ambalajı ile bunların birlikte sunuluşları marka olarak değerlendirilmektedir. Marka insanların zihninden kimsenin taşıyamayacağı gayrimenkul değerdir. Marka sizin evrensel paranız gibi olmalı! Geçerliliği dünyanın her yerinde kabul görmeli! Marka koruması, ürün ya da hizmetlerinde marka kullanan marka sahiplerini koruyan bir sistemdir. Marka tescilinin amacı, özel yasa ile getirilen korumadan yararlanmak anlamındadır. Başkası tarafından kullanılan tescilsiz bir markanın, hak sahibi olmayan bir kişi tarafından tescil için başvuru yapılması veya tescil ettirilmesi hallerinde, gerçek marka hakkı sahibinin itiraz etme veya dava açarak tescili iptal ettirme yetkisi vardır. Herhangi bir ürün için kullanılmak üzere bir marka seçimi sırasında dikkat edilecek en önemli konu, seçilen işaretin diğer markalardan farklı olmasıdır. Marka tescilleri sırasında en önemli konu, markanın seçimi ile marka tescilinin kapsayacağı malların ya da hizmetlerin saptanmasıdır. Markanın başkaları tarafından tescil ettirilmiş ya da kullanılan markalardan ayırt edilebilecek şekilde farklı olması gerekmektedir. Marka tescilleri ile sağlanan koruma, tescil edilecek marka ve markanın kullanılacağı mallar ile sınırlı olduğu için, mal (ürün, eşya) listesi hazırlanırken, gerçek iş konusuna uygun olarak hazırlanmalıdır. Markanın tescil tarihinden itibaren, beş yıl içinde mal listesinde yazılı mallarda kullanılması zorunlu olduğu ve markanın kullanılmadığı mal için, istek üzerine mahkemece iptal edilebileceği de değerlendirilmelidir.</p>

Marka ve Patent Tescilinin Faydaları

Benzerleri ile aynı alanda ve aynı zamanda anıldığında diğerlerinden farklılaşarak akla gelen ilk kavram markadır. Benzer ürünleri ya da hizmetleri başkalarının ürün ya da hizmetlerinden ayırt etmek üzere kullanılan ya da belirli bir hizmetin sunulması sırasında kullanılan AYIRT EDİCİ İŞARET marka olarak tanımlanmaktadır.

MARKA TESCİLİNİN FAYDALARI

  • Marka isminizi koruyup, markanızın başkaları tarafından kullanılmasını engellemiş olursunuz.
  • Markanız tescilli değilse başkaları tarafından tescillenerek hukuki davalara maruz kalabilir, itibar kaybeder ve ekonomik zarara uğrayabilirsiniz. Haklı iken haksız duruma düşebilirsiniz. Özetle marka tescili sayesinde art niyetli kullanımı engellemiş olursunuz.
  • KOSGEB’in verdiği birçok destek ve hibeden faydalanabilirsiniz.
  • Markanıza com.tr domain adresi alabilirsiniz.
  • Devletin vermiş olduğu üretim izni ve ihracat faaliyetlerinde marka tescili şarttır. Ayrıca birçok resmi kurum ve kuruluşlarda tescilli markanızı ipotek ve teminat olarak verebilirsiniz. Markanızı satabilir, devredebilir ve miras olarak bırakabilirsiniz.
  • Marka tescili olan firmalar ve ürünler hedef kitlede kalite ve güven algısı ile bir değer oluşturur.

MARKA TESCİLİ

Tescil kimde ise marka sahibi odur. Marka tescili hukuki dayanak oluşturmaktadır. Bir ismin yıllardır kullanılıyor olması markayı koruma açısından çok da bağlayıcı değildir. Marka tescili çeşitli boyutlarda ele alınmaktadır. Yurt içi ve yurt dışı alanlarda ayrı ayrı tescillenmelidir ki global bir marka oluşturulabilsin. Ayrıca tescil işlemi tek seferde koruma altına almamaktadır.

Marka tescili markamızı korumamızı sağlar ve başkaları tarafından kullanılmasını engeller. Markamız tescilli değilse başkaları tarafından tescillendiği takdirde hak kaybına uğramış oluru. Hukuki davaları maruz kalabiliriz. Kuruluşumuz itibar kaybeder ve ekonomik zarara uğrarız. Haklı iken haksız duruma düşebiliriz. Marka tescili markanın kilididir. Kasamızı, depomuzu, binamızı vs yerleri kilitlemeden ne derece güvendeysek tescilsiz marka ile de markamız o derece güvendedir.

Tescilli marka ile firmalar ve ürünler hedef kitlede kalite ve güven algısı ile bir değer kazanırlar. Marka tescili kuruluş için aynı zamanda bir itibar kaynağıdır. Yani bir marka tescillenirken hem kendisini güvenceye alır hem de paydaşlarına güven verir. İki yönlü olumlu katkıda bulunur. 

TPE’nin standartlarına göre 45 ayrı sınıfta tescil yapılması öngörülmüştür. Her sınıf içerisinde belirli çalışma alanları, sektörler bulunmaktadır. Hangi sınıflarda marka tescili yapıldıysa markanız sadece o faaliyet alanlarında koruma altına alınmış olmaktadır. Diğer alanlarda hak iddia edemezsiniz.

Örnek verecek olursak 36. Sınıfta bir tescil işlemi ile sigorta hizmetleri, finansal ve parasal hizmetler, gayrimenkul komisyonculuğu, gümrük müşavirliği hizmetleri tescillenmiş olur. Aynı markayı başkaları diğer sınıfta tescillerse biz o markaya diğer sınıflarda müdahale edemeyiz, hak iddia edemeyiz. Hangi alanlarda tescil yaptırdıysak o alanlarda markamızı koruma altına almış oluruz.

Marka tescili 10 yıl süre ile yapılmaktadır. Süresi doldukça her ön yılda bir tescilin yenilenmesi gerekmektedir. Tescil işlemini bütün boyutları ile ele alacak olursak süresi, sınıfı/sınıfları, yurt içi veya yurt dışı tescili bizim markamıza hâkimiyet alanımızı oluşturmaktadır. Bütün bu kriterleri göz önünde bulundurarak hukuki dayanaklara sahip bir marka oluşturabiliriz. Aksi takdirde sürprizlerle karşılaşarak üretim veya hizmetimiz durdurulabilir, haksız duruma düşebiliriz. 

Açıklama :

Sözcükler, sayılar, harfler, şekiller, ürünün şekli veya ambalajı ile bunların birlikte sunuluşları marka olarak değerlendirilmektedir. Marka insanların zihninden kimsenin taşıyamayacağı gayrimenkul değerdir. Marka sizin evrensel paranız gibi olmalı! Geçerliliği dünyanın her yerinde kabul görmeli! Marka koruması, ürün ya da hizmetlerinde marka kullanan marka sahiplerini koruyan bir sistemdir. Marka tescilinin amacı, özel yasa ile getirilen korumadan yararlanmak anlamındadır. Başkası tarafından kullanılan tescilsiz bir markanın, hak sahibi olmayan bir kişi tarafından tescil için başvuru yapılması veya tescil ettirilmesi hallerinde, gerçek marka hakkı sahibinin itiraz etme veya dava açarak tescili iptal ettirme yetkisi vardır. Herhangi bir ürün için kullanılmak üzere bir marka seçimi sırasında dikkat edilecek en önemli konu, seçilen işaretin diğer markalardan farklı olmasıdır. Marka tescilleri sırasında en önemli konu, markanın seçimi ile marka tescilinin kapsayacağı malların ya da hizmetlerin saptanmasıdır. Markanın başkaları tarafından tescil ettirilmiş ya da kullanılan markalardan ayırt edilebilecek şekilde farklı olması gerekmektedir. Marka tescilleri ile sağlanan koruma, tescil edilecek marka ve markanın kullanılacağı mallar ile sınırlı olduğu için, mal (ürün, eşya) listesi hazırlanırken, gerçek iş konusuna uygun olarak hazırlanmalıdır. Markanın tescil tarihinden itibaren, beş yıl içinde mal listesinde yazılı mallarda kullanılması zorunlu olduğu ve markanın kullanılmadığı mal için, istek üzerine mahkemece iptal edilebileceği de değerlendirilmelidir.